Göteborg

OBSERVERA
Sommaruppehåll från Måndag 6 Juni
till Fredag 2 September

LotsgatanV1

Höstterminens cirklar

Nu finns höstens cirklar
upplagda under Studiecirklar
OBS
Du kan ännu inte anmäla dig

Vi behöver fler

Biblioteksansvariga,
Cirkelledare och
Caféansvariga

Kan du hjälpa till med någon
av ovanstående uppgifter kontakta
Ulla Stahlberg

Till alla cirkelledare

Gå in och kontrollera att
alla uppgifter om era cirklar
stämmer.