Aktuellt på Lotsgatan

Du har väl anmält dig till
SeniorNet Göteborgs årsmöte???
Om inte anmäl dig senast Måndag 20/2.
Skicka anmälan till
seniorgunilla@gmail.com.