Välkommen till månadsmöte torsdagen den 27 november
kl 12.00 - 14.00

 

Lokal:   Församlingshemmet, Lundby Gamla Kyrka

12.00   Redaktör Per-Arne Fernsund från GP berättar om tidningens
            utveckling från papperstidning till Digital tidning.

            Kaffe, smörgås och kaka.

            Information från SeniorNet Swedens verksamhetskonferans i
            Karlstad den 17 nov. Många av Sveriges klubbar var där
            och riktlinjer drogs om vår framtida verksamhet. Olle Viklund,
            styrelseledamot i SeniorNet Sweden.

            Nya APPAR, d.v.s. program presenteras av Rolf Severin

14.00   Avslut

            För att det ska finnas en smörgås till dig så är det viktigt att
            din anmälan kommer in senast måndagen den 24 november
            till Gunilla.

            gunillaj1944@gmail.com     eller tel; 0708298785

            Buss 16 går från Brunnsparken och stannar utanför
            församlingshemmet.

                                          VÄLKOMMEN!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *