Julbak i Seniornet



Styrelseuppdrag

Vi söker medlemmar som kan åtaga sig något uppdrag inom styrelsen.
Det är visserligen några månader kvar till årsmötet, men vår valberedning
har redan börjat sitt arbete.
Om du är intresserad ring till Inger Lindberg för att få mer information.
Inger Lindberg 076-212 06 84

Ny cirkelanmälan

OBS Betala INTE i förväg, vänta tills ni får
ett inbetalningskort från Studiefrämjandet OBS


Nu går all cirkelanmälan via Studiefrämjandet.
Du kommer först till den bekanta cirkelinfobilden, tryck sedan BOKA.
Fyll i uppgifterna i formuläret och skicka iväg till Studiefrämjandet.
Glöm ej att fylla i medlemsnummret

Sista öppetdag för hösten

Lotsgatans sista öppetdag är onsdagen den 17 december.
Vi öppnar igen måndagen den 12 januari 2015.