* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ny cirkel Filer och mappar HT14

Den efterfrågade cirkeln Filer och mappar, d.v.s bringa ordning på alla dina
dokument och bilder som du samlat på dig genom åren, ges nu i December.
Anmäl er via schemat Cirklar hösten 2014

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Informationsträff om nätverk

På senaste månadsmötet var det många som frågade
om nätverk, 3G, 4G, WiFi med mera.

Vi har därför lagt in en informationsträff.
Onsdagen den 19 November Kl 13:00 - 16:00
Lotsgatan 9, Spegelsalen
Kostnad 20 Kronor inklusive kaffe och bulle
Max 20 deltagare. Skicka ett mail till
seniornetigbg@gmail.com och anmäl er.
Hälsningar Harriet och Rolf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *