Aktuellt på Lotsgatan

OBS !!
Du har väl inte glömt att anmäla dig till höstens första månadsträff!!!
Anmäler dig gör du till seniorgunilla@gmail.com
eller på telefon 0708-29 87 85 senast 26/9

Studiecirklar
Cirkeln startar då minst tre deltagare har anmält sig.
Anmälan kan ske till dagen innan Cirkeln startar.
Det finns platser kvar i en del cirklar.

Stjärnor

Pokemon
Vill du ha en ny hobby? Skaffa appen Pokemon go.
Då du är ute och går kan du starta appen och leta efter
olika figurer (Pokemoner). Fånga pokemonerna genom att
snabbt dra badbollen över pokemonen.
OBS Drag snabbt (Vi fick hjälp av några 10 åringar).
Du får motion och kanske nya kamrater.
Vill du ha hjälp, fråga några småkillar som
också letar pokemoner.

trepokemonv1

Kontaktpersoner

Biblioteken
Inger Lindberg
Tel: 031-27 75 53

Support
Jan-Elve Kjellgren
Tel: 070-525 46 22

Caféet
Gunilla Johansson
Tel: 0708-29 87 85

Studiecirklar
Rolf Severin
Tel: 031 - 56 23 18

Ekonomiansvarig
Barbro Isaksson
Tel: 073-964 47 27

Hemsida,
medlemsregistret
samt övriga frågor
Rolf Severin
Tel: 031-56 23 18