Nu är hösten här med Halloween
och eld i öppna spisen
Ny hemsida

Snart kommer vi att skapa en ny hemsida.
Vi lämnar det gamla klubbkonceptet och går över till
ett nytt.
Som verktyg använder vi Wordpress.
Hemsidan kommer att se annorlunda ut, men innehållet
kommer att vara detsamma.
Jag (Rolf) har påbörjat arbetet med att konvertera
hemsidan till Wordpress.
Seniornet Sweden kommer även att skapa ett nytt
medlemsregister med hjälp av en konsultbyrå i Stockholm.
-------------------------------------------------------------