Kungälv

SeniorNet Göteborg i Kungälv flyttar IT-caféet till Måndagar
och öppnar Måndagen den 13 Januari 9:30 år 2020.


Vad händer under våren 2020, (några datum)

(SeniorNet Göteborg = SNG förkortat).

Tisdagen den 7 Januari öppnar SNG Lotsgatan efter juluppehållet.
Måndag den 13 Januari öppnar SNG Kungälv efter juluppehållet.
Torsdagen den 30 Januari årets första månadsträff.
Tisdagen den 18 Februari information för nya medlemmar.
Torsdagen den 27 Februari har vi vårt Årsmöte för SNG.
Torsdagen den 26 Mars månadsträff.
Tisdagen den 14 April information för nya medlemmar.
Torsdagen den 23 April månadsträff.
21, 22 samt 23 April Seniormässan i Göteborg.
Majutflykt på Säveån med paddan.
Våra praktikanter från NTI gymnasiet

Ida Svensson och Oliver Frisk från NTI gymnasiet kommer varje dag
till Lotsgatan och hjälper till med support under tiden 8 Januari
till 28 Januari.Bilden nedan är en länk till Aktiv.se (klicka på bilden)