SeniorNet Göteborgs styrelse 2021

Årsmötet i dag var välbesökt 64 personer.
Följande styrelse valdes

Ordförande Ulla Stahlberg

Styrelsens ledamöter
Olle Viklund
Barbro Isaksson
Britt-Marie Bohlin
Jan-Elve Kjellgren
Mona Eklöf
Lars Vikenadler

Suppleanter
Lars Palmer
Christina JärneforsFörslag från medlemmarna

På dagens zoommöte 20210222 föreslog flera medlemmar att ett
frivilligt bidrag på 30 kronor per måndagsmöte kan ges till föreningen.
Vi tar tacksamt emot dessa bidrag.
Postgironummer och Swishnummer finns längst ned på varje sida
på hemsidan.
Skriv Måndagsmöte på inbetalningen.
När vi åter kan börja träffas på Lotsgatan
söker vi medlemmar som vill hjälpa till som

Cirkelledare
Support
Cafévärd
Handledare
Utvecklingsgruppen

Är du intresserad skicka mail till goteborg@seniornet.seZOOM möte för alla medlemmar (Varje måndag klockan 10:00)

Eftersom vi inte kan träffas på Lotsgatan så
erbjuder vi er medlemmar att lära sig ZOOM.
Med Zoom kan man ha videosamtal med vänner,
släktingar etc och på det sättet träffas och
ta en kopp kaffe tillsammans och ha en
liten pratstund.
SeniorNet Sweden

På SeniorNet Swedens hemsida https://seniornet.se
finns all information om utbildning samt länkar till
intressanta sidor.
Klicka på bilden till vänster så kommer du dit.
Gratis utbildning för SeniorNets medlemmar.
Officeprogrammen samt Windows10
Bilden nedan är en länk till Aktiv.se (klicka på bilden)