Våra studiecirklar

Vi håller på med vårens cirklar. Datum för anmälan meddelas senare.
Vill du hålla en cirkel som cirkelledare eller
är det något ämne som vi ska ta upp i våra cirklar.
Anmäl intresse till Göran Säll.


Kungälv

SeniorNet Göteborg i Kungälv flyttar IT-caféet till Måndagar.


Vad händer under våren 2020, (några datum)

(SeniorNet Göteborg = SNG förkortat).

Tisdagen den 7 Januari öppnar SNG Lotsgatan efter juluppehållet.
Måndag den 13 Januari öppnar SNG Kungälv efter juluppehållet.
Torsdagen den 30 Januari årets första månadsträff.
Tisdagen den 18 Februari information för nya medlemmar.
Torsdagen den 27 Februari har vi vårt Årsmöte för SNG.
Torsdagen den 26 Mars månadsträff.
Tisdagen den 14 April information för nya medlemmar.
Torsdagen den 23 April månadsträff.
21, 22 samt 23 April Seniormässan i Göteborg.
Majutflykt på Säveån med paddan.Bilden nedan är en länk till Aktiv.se (klicka på bilden)