Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Allmän information
Anders Bernhardt
seniornetgoteborgab@gmail.com
Telefon: 070-76 082 76


Bibliotek – Träffpunkter
Inger Lindberg
Tel: 031-27 75 53

Beskrivning av biblioteken


Support
Juhani Reinikainen
leoreinik@gmail.com

Supportgruppen


Cirkelansvarig
Göran Säll
gsall@icloud.com

Cirkelledarnas schema


Ekonomiansvarig
Barbro Isaksson
barbro.sng@gmail.com
Tel: 073-964 47 27


Webbansvarig från December 2017
Rolf Severin
rolfolof.sng@gmail.com

Top