Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Olle Viklund Ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till Ordförande Olle


Ulla Stahlberg Vice Ordförande
Skicka mail till Vice ordförande Ulla


Jan-Elve Kjellgren styrelsemedlem
Supportansvarig samt nyckeckelansvarig.
Skicka mail till Styrelsemedlem Jan-Elve


Barbro Isaksson styrelsemedlem
Ekonomiansvarig
Skicka mail till Kassör Barbro


Lars Palmer styrelsemedlem
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till IT-ansvarig Lars


Mona Eklöf styrelsemedlem
Ansvariga för nya medlemmar
Skicka mail till Medlemsansvarig Mona


Jonny Holm
Bibliotek samt träffpunkter

Beskrivning av biblioteken


Rolf Severin
Webb, register samt cirkelansvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf

Cirkelledarnas schema


Berit Magnusson och Marie Andersson
Caféansvariga


Birgitta Brandberg
Månadsträffansvarig


Övrig Kontakt
Mail: goteborg@seniornet.se