Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Ulla Stahlberg Ordförande
Skicka mail till Ordförande Ulla


Olle Viklund Vice ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till Vice ordförande Olle


Jan-Elve Kjellgren styrelsemedlem
Supportansvarig samt nyckeckelansvarig.
Skicka mail till Styrelsemedlem Jan-Elve


Barbro Isaksson styrelsemedlem
Ekonomiansvarig
Skicka mail till Kassör Barbro


Britt-Marie Bohlin styrelsemedlem
Sekreterare
Skicka mail till Sekreterare Britt-Marie


Mona Eklöf styrelsemedlem
Ansvarig för nya medlemmar
Skicka mail till Medlemsansvarig Mona


Lars-Erik Vikenadler styrelsemedlem
Skicka mail till Lars-Erik


Lars Palmer suppleant
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till IT-ansvarig Lars


Kristina Järnefors suppleant
Skicka mail till Kristina


Britt-Marie Bohlin
Bibliotek samt träffpunkter

Beskrivning av biblioteken


Rolf Severin
Webbmaster, registeransvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf


Berit Magnusson och Marie Andersson
Caféansvariga


Birgitta Brandberg
Månadsträffansvarig


Övrig Kontakt
Mail: seniornetigbg@gmail.com