Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Olle Viklund Ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Mail: seniornetigbg@gmail.com


Jan-Elve Kjellgren Vice Ordförande
Supportansvarig samt nyckeckelansvarig.
Mail: seniornetigbg@gmail.com


Barbro Isaksson
Ekonomiansvarig
Mail: seniornetigbg@gmail.com


Jonny Holm
Bibliotek samt träffpunkter
Mail: seniornetigbg@gmail.com

Beskrivning av biblioteken


Göran Säll
Cirkelansvarig
Mail: seniornetigbg@gmail.com

Cirkelledarnas schema


Rolf Severin
Webb och register ansvarig
Mail: rolfolof.sng@gmail.com


Berit Magnusson och Marie Andersson
Caféansvariga


Lars Palmer och Bo Jansson
IT-ansvariga


Birgitta Brandberg
Månadsträffansvarig


Mona Eklöf och Janne Moberg
Ansvarig för nya medlemmar


Kontakt
Mail: seniornetigbg@gmail.com