Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Ulla Stahlberg Ordförande
Skicka mail till Ordförande Ulla


Olle Viklund Vice ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till Vice ordförande Olle


Barbro Isaksson styrelsemedlem
Ekonomiansvarig
Skicka mail till Kassör Barbro


Mona Eklöf styrelsemedlem
Ansvarig för nya medlemmar
Skicka mail till Medlemsansvarig Mona


Anders Olofsson styrelsemedlem
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till ITteknik Anders


Rolf Severin styrelsemedlem
Webbmaster, registeransvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf


Lars Palmer styrelsemedlem
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till IT-ansvarig Lars


Tuula Siivola suppleant
Skicka mail till Suppleant Tuula


Bertil Persson suppleant
Skicka mail till Suppleant Bertil


Britt-Marie Bohlin
Bibliotek samt träffpunkter
Skicka mail till Bibliotekansvarig Britt-Marie

Beskrivning av biblioteken


Ulla Stahlberg och Marie Andersson
Caféansvariga


Gunilla Johansson
Månadsträffansvarig
Skicka mail till Månadsträffansvarig Gunilla


Övrig Kontakt
Skicka mail till Seniornet Göteborg