Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Allmän information
Olle Viklund
seniornetigbg@gmail.com


Bibliotek – Träffpunkter
Inger Lindberg
seniornetigbg@gmail.com

Beskrivning av biblioteken


Cirkelansvarig
Göran Säll
seniornetigbg@gmail.com

Cirkelledarnas schema


Ekonomiansvarig
Barbro Isaksson
seniornetigbg@gmail.com


Webb och register ansvarig
Rolf Severin
rolfolof.sng@gmail.com

Top