Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Olle Viklund Ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till Ordförande Olle


Ulla Stahlberg
Vice Ordförande
Skicka mail till Vice ordförande Ulla


Jan-Elve Kjellgren
Supportansvarig samt nyckeckelansvarig.
Skicka mail till Jan-Elve


Barbro Isaksson
Ekonomiansvarig
Skicka mail till Kassör Barbro


Jonny Holm
Bibliotek samt träffpunkter
Mail: seniornetigbg@gmail.com

Beskrivning av biblioteken


Göran Säll
Cirkelansvarig
Mail: seniornetigbg@gmail.com

Cirkelledarnas schema


Rolf Severin
Webb och register ansvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf


Berit Magnusson och Marie Andersson
Caféansvariga


Lars Palmer
ITteknik-ansvarig


Birgitta Brandberg
Månadsträffansvarig


Mona Eklöf
Ansvariga för nya medlemmar
Skicka mail till Mona


Övrig Kontakt
Mail: seniornetigbg@gmail.com