Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Ulla Stahlberg Ordförande
Skicka mail till Ordförande Ulla


Olle Viklund Vice ordförande
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till Vice ordförande Olle


Astra Egerbo styrelsemedlem
Ekonomiansvarig
Skicka mail till Ekonomiansvarig Astra


Anders Olofsson styrelsemedlem
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till ITteknik Anders


Lars Palmer styrelsemedlem
ITteknik-ansvarig
Skicka mail till IT-ansvarig Lars


Bertil Persson styrelseledamot
IT-teknik
Skicka mail till ITteknik Bertil


Berit Sjögren suppleant
Skicka mail till Suppleant Berit


Staffan Claeson suppleant
Skicka mail till Suppleant Staffan


Britt-Marie Bohlin
Bibliotek samt träffpunkter och marknadsföring
Skicka mail till Bibliotekansvarig Britt-Marie

Beskrivning av biblioteken


Ulla Stahlberg och Marie Andersson
Caféansvariga


Gunilla Johansson
Månadsträffansvarig
Skicka mail till Månadsträffansvarig Gunilla


Rolf Severin
Webbmaster, registeransvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf


Övrig Kontakt
Skicka mail till Seniornet Göteborg