Kontakter

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden
Du måste logga in för att få tillgång
till all funktionalitet.

Till SeniorNet Sweden


Ulla Stahlberg Ordförande
Skicka mail till Ordförande Ulla


Olle Viklund Ledamot
Ansvarar för allmän information samt teknisk ansvarig.
Skicka mail till IT-teknik Olle


Astra Egerbo
Kassör
Skicka mail till Kassör Astra


Anders Olofsson Vice ordförande
It-teknik ansvarig
Skicka mail till It-teknik Anders


Bertil Persson sekreterare
it-teknik
Skicka mail till It-teknik Bertil


Margareta Magnusson Styrelseledamot
Skicka mail till Margareta: Ledamot Margareta


Monica Fastesson
Suppleant styrelsen
Skicka mail till Suppleant Monica


Ingemar Nilsson
Suppleant styrelsen
Skicka mail till Suppleant Ingemar


Birgitta Hahne
Kaféansvarig
Skicka mail till: Kaféansvarig Birgitta


Gunilla Johansson
Månadsträffar ansvarig
Skicka mail till Månadsträffansvarig Gunilla


Rolf Severin
Webbmaster, registeransvarig
Skicka mail till Webbmaster Rolf


Övrig Kontakt
Skicka mail till Seniornet Göteborg