Bibliotek

Kulturhus Bibliotek Träffpunkter

Här hittar du tider till de ställen där SeniorNets
handledare är på plats varje vecka.
Det finns alltid något som ligger nära dig och
är lätt att ta sig till.
Kontakta bibliotekarie eller receptionist
för tidsbeställning.

Stängt under stora helger!