Support

Support på Lotsgatan

Normalt har vi support på Onsdagar 10:00 – 13:00.
Övriga dagar får ni hjälp om någon supportperson finns där eller
lägg en lapp i lådan till vänster om telefonen och
berätta vad du vill ha hjälp med.
Någon i supportgruppen kommer att kontakta dig.

Glöm inte att skriva namn, vad du vill ha hjälp med samt
telefonnummer eller epostadress.

Supportgruppen SeniorNet Göteborg

Jan-Elve Kjellgren (huvudansvarig)
Olle Viklund
Göran Säll
Hans Göransson
Lars Palmer
Bosse Jansson
Jonny Holm
Top