Månadsträff


Under corona är månadsträffarna digitala med ZOOM.
Från och med våren 2021 är månadsträffarna sista Onsdagen i månaden.
I normala fall hålls månadsträffarna alltid i Lundby gamla kyrkas församlingshem.
Ingången ligger till vänster om det vita huset.
Åker du bil, tänk på att det finns begränsat med parkeringsplatser.
Enklast är att åka buss 16, se nedan.
Våra månadsträffar alltid på en Onsdag 12:00 – 14:00


Ny avgift för våra månadsträffar

Hyran för församlingshemmet har höjts till 3000 kr per gång.
För att täcka kostnaderna måste vi höja till 50 kr per månadsträff.
Träffarna i ZOOM är naturligtvis gratis.


Vårens månadsträffar 2021

Onsdagen 27 Januari…(Månadsträffen hölls via ZOOM.)
Onsdagen 24 Februari..(Årsmötet hölls via ZOOM)
Onsdagen 31 Mars……(Månadsträffen kommer att hållas via ZOOM)
Onsdagen 28 April……(Månadsträffen kommer att hållas via ZOOM)