Månadsträff


Vårens sista månadsträff
Torsdagen den 26 April

Tag gärna med en vän som du anmäler samtidigt

*
Program
*
Olle Viklund
Hälsar alla medlemmar välkomna och
berättar om årsmötet för SeniorNet Sweden.
*
Rolf Severin
Talar om Max Tegmarks bok LIV 3.0
Det handlar om artificiell intelligens och vad vi kan förvänta
oss i framtiden.
Kommer världen att styras av superintelligenta datorer?
Jag kommer även att tala om de senaste bedrägerierna
mot våra bankkonton och hur man skyddar sig mot
dessa bedragare.

*
Inger Lindberg
Talar om årets vårresa till Gäsene mejeri med mera.
*
Kaffepaus
*
Mona Eklöf
Talar om en grafik app där man enkelt kan göra
fina collage.
*
Rolf och Olle
Visar nya appleTV, Chromecast, appar med mera.

Anmälan:
Skicka mail till seniorannalena@gmail.com eller
ring 0727-32 78 79 senast Måndag 23 April.


Åker du kommunalt, tag buss 16 mot Högsbohöjd.
Gå av vid hållplats Lundby gamla kyrka.
Nu ser du församlingshemmet till vänster om
gamla kyrkan.

Åker du bil, tänk på att det är begränsat med parkeringsplatser.

Träffen är i församlingshemmet, gå uppför trappan
och sedan till vänster så kommer du rätt.

Nolvikarns (Lars-Olof Andersson) berättelser från våra träffar

Månadsträff (Årsmöte 2016)

Månadsträff (Årsmöte 2017)

Månadsträff (Årsmöte 2018)

Månadsträff 170323

Månadsträff 170427


Månadsträff 170928

Månadsträff 171026

Månadsträff 171123

Månadsträff 180125

Top