Månadsträff


Under corona är månadsträffarna digitala med ZOOM.
Från och med våren 2021 är månadsträffarna sista Onsdagen i månaden.
I normala fall hålls månadsträffarna alltid i Lundby gamla kyrkas församlingshem.
Ingången ligger till vänster om det vita huset.
Åker du bil, tänk på att det finns begränsat med parkeringsplatser.
Enklast är att åka buss 16, se nedan.
Våra månadsträffar alltid på en Onsdag 12:00 – 14:00


Ny avgift för våra månadsträffar

Hyran för församlingshemmet har höjts till 3000 kr per gång.
För att täcka kostnaderna måste vi höja till 50 kr per månadsträff.
Träffarna i ZOOM är naturligtvis gratis.


Höstens månadsträffar 2020

26 November
Denna månadsträff hålls via ZOOM.
OBS Torsdagen 26 November 12:00 – 14:00.
Emma Viskari kommer att prata om VR inom vården både
för patienter och vårdare.
Ett mycket intressant och aktuellt ämne.
En länk skickas ut i god tid före mötets start 12:00.Sista anmälningsdag Tisdagen 20 Oktober

Länk för emailadressen Anmälan månadsträff