Vår förening SeniorNet Göteborg

Vår förening SeniorNet Göteborg är en ideologiskt partipolitiskt obunden förening.
Vi arbetar för digital delaktighet och gemenskap i samhället för seniorer
och för alla som vill delta i vår verksamhet.Föreningen består av cirka 500 medlemmar och vi erbjuder kurser, support,
seminarier med mera inom IT-området.
Vår lokal finns på Lotsgatan 9 där vi har undervisningslokaler samt
ett IT-kafé (se bilden ovan).

Vi ingår i riksorganisationen SeniorNet Sweden som består av drygt 40 lokala föreningar.
En förening finns på västkusten och det är SeniorNet Göteborg.

Seniornet bildades i USA 1986.

Seniornet Sweden bildades 1997 med stöd från
regeringens IT kommission.

Föreningen i SeniorNet Göteborg startade januari 1999.
Läs mer om SeniorNet Göteborgs utveckling