Valberedningen 2023

Valberedningens medlemmar

Mona Eklöf (sammankallande)
Tuula Sivola
Barbro Isaksson

Valberedningens uppgift är att föreslå medlemmar till
styrelsen som väljs vid årsmötet 2024.
Har du något förslag på medlemmar till styrelsen,
eller vill du själv ingå i styrelsen skicka mail till
Förslag valberedningen