Valberedning 2024

Valberedningens medlemmar

Ännu ingen valberedning utsedd

Valberedningens uppgift är att föreslå medlemmar till
styrelsen som väljs vid årsmötet 2025.
Har du något förslag på medlemmar till styrelsen,
eller vill du själv ingå i styrelsen skicka mail till
Förslag valberedningen