Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar är försäkrade i Folksam.
Händer det dig något till och från någon verksamhet
anordnad av SeniorNet Göteborg, kontakta
Ordförande i SeniorNet Göteborg