Arbetsgrupp 2019 Kungälv

Medlemmar 2019

Olle Viklund. . . . . . . . Ordförande
Rune Nordström. . . . . Sammankallande
Lars-Erik Vikenadler. .Teknik/Support
Ingegerd Rodén. . . . . .Caféansvarig
Lis-Beth Svänsson. . . .Ledamot
Kerstin Lindberg. . . . . Ledamot
Ralf Holm. . . . . . . . . . Support
Gullvi Qvirist. . . . . . . .Ledamot