Ansvarsområden 2018


Ordförande: Olle Viklund

Vice ordförande: Jan-Elv Kjellgren

Kassör: Barbro Isaksson

Sekreterare: Agneta Öjersson

Cirkelansvarig: Göran Säll

Biblioteksansvarig: Inger Lindberg

Caféansvarig: Berit Magnusson

Supportansvarig: Jan-Elve Kjellgren

IT ansvarig: Lars Palme och Bo Johansson

Teknisk ansvarig och inköp teknik: Olle Viklund

Webbmaster: Rolf Severin

Behjälplig webbmaster: Anders Bernhardt

Månadsmöte: Anna-Lena Thuesen

Nyckelansvarig: Jan-Elve Kjellgren

Kontakt: seniornetigbg@gmail.com

Top