Seniornet Cirklar HT17

En gemensam GOOGLE kalender har lagts upp där alla
cirkelledare kan lägga in sina cirklar.
(den gamla kalendern gäller inte längre).
För att nå denna kalender måste du veta namnet och lösenordet
och det kan Göran Säll hjälpa dig med.

Kalendern från hemsidan

Tryck på Studiecirklar och sedan Schema cirkelledare HT17.
Logga in i kalendern med den emailadress och det lösenord
som du fått av Göran Säll.
OBS logga inte ut från kalendern.
Därefter når du kalendern då du trycker på
Schema cirkelledare HT17.
Nu kan du skriva in dina cirklar.

OBS Övriga medlemmar kan ej se denna kalender.

Har du frågor kontakta Göran Säll – epost: gsall@icloud.com
Genom att klicka på nedanstående länk kommer
du till GOOGLE schemat.

Höstens cirklar 2017