Tipspromenad

Frågor och svar från tipspromenaden
(20års jubileumet)

1. Hur många klubbar finns det i SeniorNet?
Svar: 45

2.Vad heter SeniorNets Swedens nuvarande ordförande?
Svar: Rose-Marie Frebran

3.I vilket land startades SeniorNet?
Svar: USA

4.Vilken dag har sektionen i Kungälv öppet?
Svar: Tisdagar

5. När skall skriftliga motioner vara inlämnade
för att de skall behandlas på årsmötet?
Svar: 3 veckor före årsmötet

6. Vi är ju olycksförsäkrade om något händer i samband
med SeniorNets verksamhet men vem är kontaktman i
vår förening?
Svar: Ordförande

7. Hur många fler platser inom Göteborg har SeniorNet
verksamhet på? (bibliotek och träffpunkter)
Svar: 6

8. Varför är det så viktigt att vi medlemmar skriver
in oss i liggaren i farstun?
Svar: Vi får aktivitetsbidrag för varje medlem som
besöker oss.

9. Hur många datorer finns det totalt i våra lokaler?
Svar: 25

10. Utslagsfrågan
Hur många medlemmar har vi i SeniorNet Göteborg
15 januari 2019?
Svar: 723