Månadsträff 20170323

Nu kan vi börja tro på våren igen!
I ett strålande härligt solsken kunde SeniorNets medlemmar promenera till Lundby Gamla Kyrkas samlingslokal för en stunds trevlig samman­komst med gamla och nya vänner. Många kom lugnt gående i sina vårligaste kläder, med solsken i blick och humöret på topp.

Ett tekniskt missöde (utan vår förskyllan) gjorde att mötet kunde börja först en kvart efter annonserad tid, en uppvärmningstid som hölls igång av Anders Bernhardt som försökte – och lyckades hålla samtliga alerta, innan researrangören Inger Lindberg övertog mikrofonen och med hjälp av ljusbilder presenterade vårens utflykt, som i år kommer att gå till Stenstorp, med sitt Gustaf Dahléns Museum, samt en del andra kända platser i Västergötland. Nytt för i år var att föreningen bidrar med 100 kronor per resenär, så totalpriset blir 500:- per person. Gå in på Hemsidan och få all nödvändig information om resan och de stopp vi kommer att göra. En trevlig och intressant resa kan garanteras.

Vårs duktiga teknikkunniga medlemmar var tillbaka och kunde snabbt rigga upp vår utrustning och först ut i talarstolen var Lars Palmer, som skulle försöka förklara hur ett hemma-nätverk kan installeras, eller kan sätts samman utan att behöva betala överpriser.

Fibernät är det vanligaste f. n. och kan skötas genom ett rätt komponerat nätverk som kan innehålla dator, skrivare, telefoner och TV. Ett modem förvandlar signalerna till data genom en router. Printern kan med fördel kopplas via kabel, vilket ger snabbare hantering samt undvik telefoni via wifi. För en normalstor lägenhet är en router tillräcklig, men för hus med två eller flera våningar krävs större kapacitet.

Hur klarallt själv? Ja en fråga som många ställer sig, med viss rätt. Det gäller att kolla alla papper man får, ifrågasätta och fråga ut säljare och leverantörer, kontakta vänner med kunskap och insikt.

Det var mycket intressant information som Lars redogjorde för, men min uppfattning är ändå att det vore värdefullt att ge någon form av informationsträff, där skillnaderna mellan beräkningar av effekt/hastighet och kan belysas, så att en normalt handfallen person (som jag) ändå kan få en begränsad uppfattning om bra resp. dåligt. Detta även om Lars gjort ett jättearbete genom att förklara alla delprodukter och deras olika beräkningar.

Om en liten ordlista för de som undrar vad alla underliga beteckningar står för, hade Lars gjort upp en tabell, som kan vara värdefull att kunna:
MAC mindators födelsenamn
Ipnummer
mitt namn på nätet
ISP min nätleverantör
DHCP delar ut ip-nummer
DNS översätter namn till ip-nummer
Server, den ödmjuke tjänaren, som gör allt du begär.

Till detta vill jag bara framföra mitt stora tack till Lars för en genom-arbetad föreläsning med stor hänsyn tagen till deltagarnas (delvis) begränsade kunskaper. i denna komplicerade fråga.

Kom att tänka på en kommentar av Ingemar Stenmark efter en fråga från Sven Plex Pettersson: ”Dä’ e int’ lätt å förklar’ för en som int’ begrip”.
Å de får en väl hålla med om, tycker i alla fall
nolvikarn