Vårt nya hyresavtal

Efter några möten under hösten 2017 och flitiga diskussioner via e-post fick vi till slut ett avtal som följde övriga hyresgästernas hyresnivå på BRF Lotsgatan. Det nya hyresavtalet börjar gälla 2018-09-01 och löper under tre år.
Tack Anders Bernhardt och övriga hyresförhandlare.