DNA träff på Lotsgatan

DNAträff på Lotsgatan med Lisbeth Zachs

Tisdagen den 20 Februari träffades ett drygt 20tal medlemmar på Lotsgatan för att topsa sig och skicka in sitt DNA till FamilytreeDNA. Det är en amerikanskt företag som analyserar DNA och matchar det mot sin databas. Resultatet blir en lista med DNAkusiner mer eller mindre närstående.
Lisbeth Zachs hade vänligheten att leda toppsningen och hon höll ett utmärkt föredrag med bilder om DNA.
På bilden syns Gunilla Johansson som ställde upp som topsmodell. På bilden till höger syns Gun Wall och Lisbeth.