Spel med Chalmersstudenter

Data spel, kan det vara något för seniorer?

Det finns massor av datorspel, vissa mycket negativa som olika
typer av spel om penningar. Dessa avråder vi från.
Men spel är en användbar metod i vissa inlärningssammanhang,
tex i språk.

Det finns många spel som vi utan betänklighet kan rekommendera.
En grupp Chalmersstudenter har som ett arbete att skapa ett spel
inriktat på seniorer för att lära dem funktioner i datorn.

De har ännu inte bestämt vilken speltyp som skall användas eller
vad som skall inläras. Jag tycker det är ett lovvärt och intressant
projekt och ser gärna att vi hjälper dem på vägen.

I dagsläget behöver de som input från oss hjälp med att komma
ingång. Här nedanför finns en länk till ett frågeformulär som ger
dem information kring dessa frågor.

Klicka gärna på länken (ja jag har testat den) och svara vad du kan.
Att vi inte kan svara på alla deras frågor betyder inget, de får den
information de behöver.

Lars Palmer

Länk till Chalmers formulär