Årsmöte 20180222

Årsmöte i ett soligt Göteborg

En solig dag (som omväxling) mötte oss på vår väg till det väntande årsmötet i Lundby Gamla kyrkas församlingshem, där kaffeborden stod dukade och på förslag från avgående ordföranden Juhani kunde vi starta mötet med den goda smörgåsen och det lika goda kaffet.
Att det var lite folk i lokalen (knappa 50 st.) berodde kan hända både på det fina vädret, men också på att många av medlemmarna i Göteborg är sjuka i en enveten förkylning. Ävenså en del av styrelsekandidaterna. Men mötet kunde starta när kaffet sjunkit undan.
Till mötesordförande valdes Per-Henrik Adrian, respekterad och driven medlem och vid hans sida den likaså respekterade Berit Magnusson, som kunde börja mötet med att läsa upp dagordningen som godkändes.
Procedurfrågorna följde vår vanliga dagordning och punkterna kunde prickas av en efter en. Protokoll från mötet kommer när Berit skrivit färdigt och det skrivs ut. En liten fnurra på tråden uppstod när en av punkterna hade lite olika benämningar än de traditionella, men det klarades snabbt upp och vår kassör Barbro Isacsson kunde förklara det som var oklart, så ingen behövde känna sig åsidosatt.
Budgetförslagen diskuterades och godkändes, liksom hyreshöjningen, som kommer att träda i kraft i september månad. Så var även fallet med Balansräkningen och Revisionsberättelsen och styrelsens ansvarsfrihet beviljades. Detta var i korthet vad som avhandlades och ett komplett protokoll kommer när det är färdigskrivet och tillgängligt för alla.
Det som de flesta väntat på var Valberedningens förslag till nästa års styrelse. Den var komponerad av både gamla och nya namn. Man skulle kunna säga ”En blandning av sött och salt”. Anledningen härtill var att vi valt att försöka få med en lagom portion av erfarenhet kombinerad med nya, fräscha idéer av yngre personer, alltså mer insatta i hur arbetslivet ser ut idag, jämfört med före år 2000. Förslaget godkändes.
Styrelsens sammansättning 2018:
Ordf. Olle Viklund, 1 år. Övriga: Anders Bernhardt, Barbro Isacsson, Agneta Öjersson, Jan Elve Kjellgren, Göran Säll och Bo Jansson. Suppleanter: Inger Lindberg och Lars Palmér.
Valberedning: Britt Wernlund, Rosita Jarmsumbek och Jonny Holm. Revisorer: Ulf Sellerström, Torsten Franzon- Revisorssuppleant Göran Wolke.
Som sagt, hela listan kommer separat.
Och vi ses åter – samma plats, samma tid – men den vackra torsdagen den 29 mars!
Nolvikarn