Årsmöte 20160225


Nyvald styrelse möter det nya året! Ett årsmöte är för många ett förändringarnas fastställande, även om de nya ledamöterna är gamla rutinerade figurer eller förnyare. En lagom blandning verkade årets valberedning ha kommit fram till i ett val som var viktigt med tanke på den framgångsrika period vi haft under Harriet och Rolfs säkra ledning. Att Ulla Stahlberg blev nygammal ordförande, lugnade nog en del som känner till hennes kapacitet och klara omdöme. Egenskaper hon delar med företrädaren. Men för att ta det från början så var det en tapper skara av 73 medlemmar som kommit till detta årsmöte. Årsmöten är ju som regel strikt hållna möten och brukar inte innehålla några större överraskningar. Mestadels procedurfrågor som skall bekräftas samt olika former av styrelse och revisionsberättelser. En nyhet för dagen var att samtliga handlingar skickats ut till medlemmarna i förväg för begrundan och ev. ifrågasättanden. Ett system som gjorde samtliga medvetna om vad som skulle dryftas och ev. kunna ifrågasättas och även gjorde att allt flöt lugnt och säkert fram under mötesordföranden Britt Wernlunds säkra ledning och med Berit Magnusson som sekreterare. Till protokolljusterare för årsmötet valdes Mona Eklöf och Jan-Elve Kjellgren och de följande procedurfrågorna klubbades pliktskyldigast igenom. De för många så intressanta frågorna om Revisionsberättelse och budget fick god respons och noteras bör att vår cirkelverksamhet är en starkt bidragande orsak till föreningens ekonomiska framgång. I det sammanhanget måste även Kungälvsavdelningens goda arbete framhållas plus det stöd Kungälvs kommun ger. I takt med att Fas3 kommer att fasas ut (!) behöver även vi se oss om efter intäkter. Här spelar biblioteken en stor roll, liksom att medlemmarna noterar sina namn vid besök på Lotsgatan, som ger en femma per aktivitetsbesök.