Hur skapa mappar i PC


Datum: Måndagar 9/9, 16/9
Två gånger kostnad 300 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg
mobil:0732-306807
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer xxxxx

Beskrivning

I denna kurs lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvudmappar och undermappar.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
I dessa olika mappar lägger vi filer.

Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Kurs xxxxx är ännu inte klar för anmälan