Ordning och reda i bildarkivet

Datum: Tisdag 17 september
Kostnad 200 Kr.
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om mobil, surfplatta eller dator.
Ledare: Britt-Marie Bohlin
Epost: brittmarie.seniornetgbg@gmail.com
Antal deltagare: 12
Studiefrämjandets cirkelnummer 73505

Beskrivning

Det är enkelt att fota med mobilen och många bilder blir det snabbt.
Även med vanlig kamera kan det bli många.
Det är inte lika enkelt att rensa och arkivera dessa foton.
Denna cirkel på fyra lektionstimmar vid ett tillfälle ger dig tips
om hur du kan få ordning och struktur på dina foton.

Mål

Efter kursen ska du ha fått en bild av och flera idéer om hur
du kan börja och hur du i fortsättningen kan hantera dina bildarkiv.

Åter till kurslistan

Kurs 73505 är nu klar för anmälan