Tillbehör Mac, iPhone, iPad


Datum: Torsdag 25/4
En gång kostnad 200 kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med någon enhet samt alla sladdar
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets kursnummer 72241

Beskrivning

Vi tittar på vad det finns för tillbehör
till din Apple pryl, hur man ansluter,
vilka kablar man behöver och uttryck att
känna till i den digitala världen.

Åter till kurslistan

Kurs 72241 är nu öppen för anmälan