Watch, AirPods, HomePod, AppleTV


Datum: Torsdag 11/4
En gång kostnad 200 kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med någon enhet
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets kursnummer 72239

Beskrivning

Vi undersöker Apples övriga utbud prylar.

Åter till kurslistan

Kurs 72239 är nu avslutad.