Windows11


Datum: Måndagar 22/1, 29/1
Tid: 10:00 – 13:00
Två gånger kostnad 300 kronor
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan
Förkunskaper: Inga speciella
Ledare: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets kursnummer 72227

Beskrivning

En ren repetition av widows11 sedan är det upp till
frågor från deltagarna vad de vill ta upp,
inga frågor är dumma vi hjälps åt att titta på dem.

Åter till kurslistan

Kurs 72227 är avslutad