Skapa mappar i din PC


Datum: Tisdag 27/2, 5/3
Två gånger kostnad 300 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Du bör kunna hantera en PC.
Ledare: Ulla Stahlberg
mobil:0732-306807
mail: ulla.seniornetgbg@gmail.com
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 72567

Beskrivning

Vi lär oss hur vi skapar Mappar och undermappar. Vi namnger dem för att kunna
spara våra bilder och dokument.
Du kommer att lära dig hur det inbyggda Mappsystemet i datorn fungerar.
I dessa olika Mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En Mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan omöjligt
att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i Pärmar.
På datorn fungerar Mapparna på samma sätt som en Pärm.

Åter till cirkellistan

Kurs 72567 är nu klar för anmälan.