Photoshop Elements, fortsättning


Datum: Tisdag 23/4
En gång kostnad 200 kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen
Ledare: Britt-Marie Bohlin
Epost: brittmarie.seniornetgbg@gmail.com
Antal deltagare: 8
Förkunskaper och krav: Genomförd kurs Photoshop Elements, grund.
Studiefrämjandets kursnummer 72755

Beskrivning

I denna kurs fortsätter vi arbeta med de verktyg som finns i programmet.
Här får du tillfälle att arbeta med dina egna bilder vilket gör det roligare.
Det är bra om du är förberedd och har en idé om vad du vill lära dig mer om
när du kommer. Ta med dig bilder på ett usb-minne.

Åter till kurslistan

Kurs 72755 är nu klar för anmälan.