Mail i iPhone, iPad samt Mac


Datum: Torsdag 15/2
En gång kostnad 200 kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med iPhone, iPad eller Mac
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets kursnummer 72230

Beskrivning

Vi tittar på Mailprogrammets funktioner (Apples Mailprogram).
och tittar på olika inställningar där.
Hur man skapar konton, grupper i appen kontakter mm.

Åter till kurslistan

Kurs 72230 är avslutad