Mac nybörjare

Datum: Torsdag 29/2
En gång kostnad 200 kronor
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Ta med din Mac dator och ditt AppleiD.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 72232

Beskrivning

Vi vänder oss till dig som har en ny Mac dator
och till dig som kanske inte känner till din
dators alla möjligheter.

Åter till kurslistan

Kurs 72232 är nu klar för anmälan