Inställningar/Appar iPhone, iPad

Datum: Torsdag 28/3
En gång kostnad 200 kronor
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din iPhone eller iPad
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 72235

Beskrivning

Vi går lite djupare in på alla inställningar som finns
och lär oss installera och ta bort appar,
skapa Mappar för att lättare hitta.

Åter till kurslistan

Kurs 72235 är nu avslutad