Använda finder


Datum: Torsdag 7/3
En gång kostnad 200 kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Du bör kunna hantera din Mac.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets kursnummer 72233

Beskrivning

Tips om hur du skapar ordning i din Macdator,
som att du hittar det du söker och ordnar en bra struktur
bland din filer.
Vi tittar på hur man skapar mappar och undermappar.
Undersöker Finder och iCloud.

Åter till kurslistan

Kurs 72233 är avslutad