Android fortsättning


Datum: Måndag 8/4, 15/4, 22/4
Tre gånger kostnad 400 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Android nybörjare
Ledare: Lars Palmer, Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 72238

Beskrivning

Det är en fortsättning för dom som vill bli säkrare i vad som
händer med uppdateringar och varför man måste uppdatera.

Åter till cirkellistan

Kurs 72238 är inställd.