AKursschema historik

Regler för återbud till en kurs
Om du som medlem anmält dig och betalat din kurs
till studiefrämjandet har du rätt att avboka cirkeln
fram till 7 dagar före start för att få tillbaka kursavgiften.