Före                                                            Efter

Här får du lära dig redigera foto i din telefon.
Många foto man tar är man inte nöjd med.
Nu kan du redigera dem med hjälp av appen Snapseed.

Appen är gratis att ladda ner och använda.
Nerladdas på Google Play butik ellet Apple Stor. Appen heter Snapseed vid sökning efter den.

Krav för cirkeln: Medtag egen platta/telefon med Snapseed installerad

Ha ett antal foto i enheten du skall använda

Ha enheten fulladdad !!!! Ev. ta med laddare och kabel om du behöver ladda.

För anmälan med epost skicka mail till:
sencirkelklv@gmail.com

Saknar du epost ring: 0303-647 48