Cirklar och anmälan

Varje cirkeltillfälle har ett eget cirkelnummer.

Viktigt !!! Nytt sätt att anmäla sig till cirkel, välj via e-post eller telefon.

Vid anmälan ange namn, cirkelnummer, medlemsnummer, telefonnummer samt epostadress!

Om du anmäler dig med den angivna e-postadressen, kopiera den och klistra in den i rutan ”till” i ditt e-postprogram. Om du inte kan kopiera den, anteckna den och skriv in den i ”till” i e-postprogrammet.
Cirklarna har nummer 51…..

Information om betalning för cirkeln får ni av cirkelledaren.

Pris 1 tillfälle 100 kr, 2 tillfälle 150kr, 3 tillfälle 200kr

Observera! Du måste vara medlem i SeniorNet
för att kunna anmäla dig.

Är du ej medlem, gå till www.seniornet.se genom att 
Registrera ny medlem, fyll i uppgifterna.
Du får ett medlemskort med medlemsnummer på posten.

IT-caféet stängt:

  Tills vidare ingen verksamhet under våren pga corona.

 Inga cirklar just nu

XXXXXXXXXX (Cirkel nr 51)
Måndag:
(1 gång, kostnad 100Kr)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare :Ingegerd Rodén
Platser kvar: Avslutad

Anmälan Eposta till: sencirkelklv@gmail.com
eller ring till Ingegerd  070 441 79 27

XXXXXXXXXXXXX(Cirkel 52)
Måndag:
(2 gånger, Kostnad 150 Kr)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare: Kerstin Lindberg
Platser kvar: Avslutad

Anmälan Eposta till: sencirkelklv@gmail.com
eller ring till Kerstin  070 877 53 90

XXXXXXXXXXX (Cirkel 53)
Måndag:
(3 gånger, Kostnad 200 Kr)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare:

Anmälan Eposta till: sencirkelklv@gmail.com
eller ring till Lars-Erik 0303 647 48