Anmälda till cirklar

 Grundkurs i att använda internet (Cirkel 101)

 

Vad kan man göra med datorn? (Cirkel 103)

Gun M, Maj O, Gerd M, Elsa J, Barbro N, Irene H, Sven O Elna G

Redigera foto i din telefon eller platta (Cirkel 104) 

 Rolf S, Gerd M, Jennie W, Kerstin L, Katarina G, Eva J, Irene H, Vivi-Ann S