Anmälda till cirklar

Anmälda till Cirklar

 Cirkel 51: Kopiera. spara och flytta texter

Eva Andersson, Eva Örtendahl-Sjöö, Irene Hagalm, Christina Bechtold,Gerd Mattson, Barbara Johansson, Kent Svensson

Cirkel 52: Hanter filer och mappar

Eva Andersson, Bodil Hansson, Astrid Eliasson, Ingemar Olsson

Cirkel 53: Google foto

Katarina Gahnberg, Siv Johannison, Sven Johannison, Morgan Allansson, Lis-Beth Svänson