Anmälda till cirklar

Anmälda till Cirklar

 Cirkel 51: Kopiera. spara och flytta texter

Avslutad

Cirkel 52: Hanter filer och mappar

Avslutad

Cirkel 53: Google foto

Katarina Gahnberg, Siv Johannison, Sven Johannison, Morgan Allansson, Lis-Beth Svänson, Vivi-Ann Svensson, Gerd Mattson

Ingegerd Rodén