Aktuellt i Kungälv

Snart kommer våren

Pga corona är verksamheten pausad


Gå in på ”Senaste tips” och titta på filmen hur du kommer igång med Zoom. Den digitala tjänsten för möten och undervisning

 

 

IT-Caféet måndagar: Ingen verksamhet tills vidare.

(Triogatan 5 i Medborgarskolans lokaler, under Centrumpraktiken).

 

 

Obs! Nytt tillvägagångssätt att anmäla sig till cirkel, antingen via e-post eller telefon direkt till cirkelledaren.

Glöm inte ange namn, cirkelenummer, medlemsnummer, telefonnummer samt epostadress