Aktuellt i Kungälv

Välkommen till Kungälv!


Gå in på ”Senaste tips” och titta på filmen hur du kommer igång med Zoom. Den digitala tjänsten för möten och undervisning

 

 

IT-Caféet måndagar: Ingen verksamhet under hösten pga corona.

(Triogatan 5 i Medborgarskolans lokaler, under Centrumpraktiken).

 

 

Inga cirklar under hösten!

Obs! Nytt tillvägagångssätt att anmäla sig till cirkel, antingen via e-post eller telefon direkt till cirkelledaren.

Glöm inte ange namn, cirkelenummer, medlemsnummer, telefonnummer samt epostadress