Supportgruppen

SupportGruppen

Grundtanken med Seniornet är att medlem hjälper medlem

Som extra service har vi personer med stora datakunskaper
som hjälper medlemmar. obs: i mån av tid och möjlighet.

Vi åtar oss inte att reparera datorer.


Lotsgatan support mellan klockan 10:00 – 13:00

Vill ni ha hjälp med något större än ett enkel problem, får
ni beställa tid.
Lägg era önskemål i burken vid telefonen i caféet.

med namn, telefonnummer och problembeskrivning, så ringer någon av oss upp dig.


Personer som hjälper till med support

Jan-Elve Kjellgren 
Epost: seniornetgjekjellgren(a)gmail.com

Anders Olofsson
Epost: olof56@gmail.com

Bertil Persson
bertil.persson@mhmail.se

Olle Viklund
Epost: olleviklund(a)gmail.com

Jonny Holm
Epost: jodoff(a)gmail.com

Göran Säll
Epost: gsall(a)icloud.com