Beskrivning och anmälan av våra cirklar VT21
Filer och mappar (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 19 Januari
Antal gånger: En gång, 1,5 timme 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 11:00 – 12:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg (0732-30 68 07)
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65609
(Internt cirkelnummer 01)

Beskrivning

I denna cirkel lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvud mappar och undermappar.
I dessa olika mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65609 Inställd

Filer och mappar (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Torsdag 21 Januari
Antal gånger: En gång, 1,5 timme 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 11:00 – 12:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg (0732-30 68 07)
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65610
(Internt cirkelnummer 02)

Beskrivning

I denna cirkel lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvud mappar och undermappar.
I dessa olika mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65610 avslutad.

Windows 10 Nystart (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Torsdag 4 Februari (2 pass samma dag)
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30 samt 14:00 – 15:30 (2 pass samma dag)
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Jan-Elve Kjellgren
Assistent: Ulla Stahlberg ev. Olle Viklund
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65611
(Internt cirkelnummer 03)

Beskrivning

Det man behöver kunna för att komma igång med datorn.
Gäller även dig som vill uppdatera dina kunskaper.
Vi tittar på hur man startar och stänger datorn.
Enklare inställningar,
hur vi hittar internet samt vilka webbläsare vi kan använda.
Lite om vilka program som redan finns på datorn.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65611 är avslutad.

Android kamera (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 9/2, Torsdag 11/2
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65612
(Internt cirkelnummer 04)

Beskrivning

Dag 1:
Hur man bäst använder kameran på androiderna.
Vissa basinställningar som man bör ha rätt.
Utnyttjandet av vissa specialfunktioner, tex. Panorama och sport.
Användandet av PC för att sortera och bearbeta bilder.Dag 2:
Appar på telefonen för att lagra i molnet och för att bearbeta kamerabilder.
Du bör ha förkunskaper motsvarande Android nybörjare
för att tillgodogöra dig cirkeln.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65612 är avslutad

Android nybörjare (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 9/3, Torsdag 11/3
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Du bör kunna ringa med din telefon
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65613
(Internt cirkelnummer 05)

Beskrivning

Introduktion till Android.
Bas konfiguration. Upplägget med hemsidor och knappar.
Enkel konfigurering av miljön. Vissa appar speciellt de inbyggda.
Du bör ha lite baskunnande om din telefon innan du kommer.
T.ex. ha använt den för att ringa samtal med.
Om din telefon är helt ny för dig så vill jag gärna att du
kontaktar mig innan så vi kan diskutera det.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65613 är avslutad.

Android fortsättning (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 16/3, Torsdag 18/3
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Android nybörjare
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65614
(Internt cirkelnummer 06)

Beskrivning

Vi tittar lite djupare på Android och dess inställningar.
Vi hinner också med att titta på ett antal av de vanligare apparna.
Både ”vanliga” Android användare och Doro användare har
nytta av denna cirkel.
Om någon Doro ägare är med så anpassar jag det och noterar var Doron
är olik från andra androider.
Du bör ha förkunskaper motsvarande Android nybörjare för att få
full nytta av denna cirkel.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65614 är avslutad

Windows 10 (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 16/2, Torsdag 18/2
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:30 – 12:00
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Windows nystart
Ledare: Jan-Elve Kjellgren
Assistent: Ulla Stahlberg
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65615
(Internt cirkelnummer 07)

Beskrivning

Cirkeln kommer att vara en zoom cirkel hemifrån två gånger
och börjar 16/2 2021 kl 10.30 till 12.00
med uppföljning torsdag 18/2 samma tider 10.30-12.00.
* Genomgång av uppdateringar som inträffat under 2020
* Översikt av inställningar och hur man kan ställa in dem för eget bruk.
* Vilka program behövs och var kan man hämta dem.
* Microsoft kontot och vilka fördelar det gör för (medlemmen i Microsoft)
* Titta över Windows eget e-post som finns klart i windows 10
* I övrigt vad deltagare tar upp för frågor

Åter till cirkellistan

Cirkel 65615 är avslutad.

Android frågor om mobilen (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 23/3
Antal gånger: En gång 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Dina egna frågor
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65616
(Internt cirkelnummer 08)

Beskrivning

Vi samlas en dag för att diskutera frågor och problem kring
Androidtelefonen.
Inget speciellt program om inte du har skickat mig en fråga innan,
men många frågor och funderingar brukar dyka upp i cirklarna och
när du sen gått hem och provat vad du lärt dig.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65616 är avslutad.

Bildhantering i Snapseed (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 26/1, Torsdag 28/1
Antal gånger: Två gång 2 + 2 lektionstimmar
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30 (Båda dagarna)
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Du bär kunna hantera din mobil eller surfplatta.
Ledare: Britt-Marie Bohlin
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65617
(Internt cirkelnummer 09)

Beskrivning

Snapseed är en gratisapp för mobil och surfplatta.
Det är en fördel men inget krav att du har laddat ner appen innan vi börjar.
Vid behov kommer vi att visa hur appen laddas ner.Vi visar hur du hittar dina foton och går igenom de olika verktygen.När vi ses igen vid andra tillfället har du troligen jobbat på egen hand.
Vi fördjupar oss i vad som är möjligt att göra. Pratar om format med mera.
Om vi får tid över går vi också igenom andra appar för fotoredigering
som till exempel Google foto och ger tips om hur man skapar fotoböcker.
Utrymme finns för gruppens önskemål.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65617 är avslutad.
Handla säkert på internet. (ZOOM cirkel)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Onsdag 3 Mars
Antal gånger: En gång, 3 lektionstimmar
Kostnad 100 kr.
Tid: 10:00 – 12:45, Två pausar om 15 minuter.
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Rolf Severin
Antal deltagare: Min 4 Max 20
Studiefrämjandets cirkelnummer 65718
(Internt cirkelnummer 10)

Beskrivning

Du kan använda en PC, MAC eller Surfplatta.
Cirkeln hålls via ZOOM och det innebär att
jag först visar och därefter en frågestund på varje moment.
Allmänt om att handla på internet.
Vad kan man handla?
Jag visar olika affärer t.ex. Kjell & Co
Vilka betalsätt finns?
BankID hur man använder bankID på ett riktigt sätt.
Bedragaren hur gör han?
Förstår man hur ett bedrägeri med bankID går till
kan man också skydda sig.
Resor, Tåg, Flyg.
Apoteket recept och vanliga artiklar.
Kan man spela tennis samtidigt som man beställer medicin???
Handla mat. Kostar det något. (Håll i dig).
Handla utomlands
EU, USA, KINA t.ex.
Vad gör jag om jag blir lurad.
Efter denna cirkel blir du inte lurad, men om.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65718 är avslutad.
Zoom cirkel om zoom

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Fredag 26 februari
Antal gånger: En gång, 2 lektionstimmar
Kostnad 50 kr.
Tid: 12:00 – 13:30
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Olle Viklund
Antal deltagare: Obegränsat
Studiefrämjandets cirkelnummer 65740
(Internt cirkelnummer 11)

Beskrivning

I zoomcirkeln kommer vi gå igenom hur man laddar ner zoom från rätt plats,
installation, olika funktioner och inställningar.
Olika sätt att starta ett möte. 
Hur man delar dokument,
bilder med mötesdeltagarna.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65740 är avslutad

Sociala medier

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Torsdagen den 25 februari
Antal gånger: En gång, 2 lektionstimmar
Kostnad 50 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Olle Viklund
Antal deltagare: Obegränsat
Studiefrämjandets cirkelnummer 65741
(Internt cirkelnummer 12)

Beskrivning

Sociala medier
Facebook, Instagram med flera.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65741 är avslutad

Kina – en världsmakt med betydelse bland annat för Sverige

Detta är ett föredrag i SeniorNet Göteborgs regi.
Datum: Torsdag 18 Mars
Antal gånger: En gång
Kostnad 50 kr.
Tid: 13:00 – 14:00
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Du måste kunna hantera ZOOM.
Ledare: Lars Nordström
Antal deltagare: Obegränsat
(Internt nummer 13)

Beskrivning

Lars Nordström talar om KINA
Kina – en världsmakt med betydelse bland annat för Sverige.

Åter till cirkellistan

Anmälan: Föredraget är avslutat.

Det kontantlösa samhället och IT-systemen

Detta är ett föredrag i SeniorNet Göteborgs regi.
Datum: Tisdagen den 30 Mars
Antal gånger: En gång
Kostnad 50 kr.
Tid: 13:00 – 14:00
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Du måste kunna hantera ZOOM.
Ledare: Lars Nordström
Antal deltagare: Obegränsat
(Internt nummer 14)

Beskrivning

Lars Nordström talar om
Det kontantlösa samhället och IT-systemen.

Åter till cirkellistan

Anmälan:
Skicka mail till: gun.mb.nordstrom@gmail.com
Ange Kontanter som referens i mailet.
Du kan betala 50 kr via
Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41
Betalningen går till SeniorNet Göteborg

Grunderna i Apples mobil iPhone (ZOOM cirkel)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Fredag 19 Mars
Antal gånger: En gång, 3 lektionstimmar
Kostnad 100 kr.
Tid: 10:00 – 12:45, Två pausar om 15 minuter.
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Denna cirkel tar endast upp iPhone.
Ledare: Rolf Severin
Antal deltagare: Min 4 Max 20
Studiefrämjandets cirkelnummer 65848
(Internt cirkelnummer 15)

Beskrivning

Vi går igenom mobilens olika funktioner
Samtal, SMS, Appar, De viktigaste inställningarna.
Nätverk och anslutningar till externa enheter.
WIFI, 3G,4G,5G Bluetooth.
Appar, Apples egna appar samt viktiga externa appar.
Appstore.
Jag tar även upp lite om AppleTV som är navet
i ett hem för alla Apples saker.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65848 är avslutad.

Grunderna i Apples dator MAC (ZOOM cirkel)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Onsdag 24 Mars
Antal gånger: En gång, 3 lektionstimmar
Kostnad 100 kr.
Tid: 10:00 – 12:45, Två pausar om 15 minuter.
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Denna cirkel tar endast upp MAC.
Ledare: Rolf Severin
Antal deltagare: Min 4 Max 20
Studiefrämjandets cirkelnummer 65849
(Internt cirkelnummer 16)

Beskrivning

OBS Denna cirkel är främst för nybörjare men jag tar kort upp
även lite mer avancerade saker. (T.ex. terminalen).
Vi går igenom
Hur en MAC är uppbyggd.
Lite om nya MACar samt vad skiljer dessa från våra vanliga.
Vi tittar på filsystemet och FINDER och går igenom
filer och mappar.
Hur hanterar man USB minnen samt externa hårddiskar.
Hur man hanterar program i MACen (Appar)
Köpa appar samt betalmetoder.
iCloud Apples moln.
Fotografier.
Lite om terminalen och vad som döljer sig under ytan.
Ja vi får se vad som behövs och om ni vill skapar jag fler
cirklar.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65849 är avslutad.

MAC inställningar, appar, foto (ZOOM cirkel)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 13 April
Antal gånger: En gång, 3 lektionstimmar
Kostnad 100 kr.
Tid: 10:00 – 12:45, Två pausar om 15 minuter.
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Inga speciella.
Ledare: Rolf Severin
Antal deltagare: Min 2 Max 20
Studiefrämjandets cirkelnummer 66024
(Internt cirkelnummer 17)

Beskrivning

Vi går igenom
Inställningar i appen Systeminställningar.
Finder och iCloud.
Foto och grafik appar
Adobe photoshop elements
Affinity Photo
Affinity Designer
Apples egen redigering av foton.
Vi går igenom några grundbegrepp som gäller foto.
Antal pixlar, DPI.
Redigering av bilder för en presentation t.ex i
Keynote. Storleksändring av bilder för att passa skärmen.
Grafikprogram Apples egen Graphic samt en mer avancerad
Affinity designer.
Vi hinner inte allt , men finns intresse kan jag hålla
egna cirklar i t.ex. Grafikappar beroende på vad deltagarna vill.

Åter till cirkellistan

Cirkel 66024 är avslutad.