Schema

Schema över våra cirklar höstterminen 2017

OBS Cirklarna är sorterade i bokstavsordning
Nya cirklar fylls på allteftersom de blir klara.

Observera att det INTE 
är studiefrämjandet som ansvarar för våra cirklar
utan det är vi på Seniornet som hanterar dessa.
Alla frågor som gäller cirklar skall gå till Seniornet.

Cirkelledaren är den som vet vilka som är anmälda till den cirkel
han eller hon ansvarar för.
Övriga frågor om cirklar kontakta Göran Säll eller Anders Bernhardt.
Cirkelanmälan HT2017 fungerar likadant som VT2017.
Samma program (HTML) används. /Rolf Severin

Det finns endast två frågor som studiefrämjandet kan svara på.
1. Problem med fakturan.
2. Avboka en cirkel.

Mail till studiefrämjandet: kristina.eberth@studieframjandet.se


Sfrsvitt

Alla cirklar påbörjade eller avslutade höstterminen 2017