Släktforskning nybörjare


Datum: Torsdag 5/5, 12/5, 19/5 Onsdag 25/5
Fyra gånger kostnad 300 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Datasalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Inga speciella
Ledare: Mona Eklöf
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 68714

Beskrivning

Är du helt nybörjare eller vill starta på nytt så är du välkommen.
Viktigt är att du funderar på vem du vill starta att släktforska på.
Det enklaste är att börja med en person och följa henne/honom från
födelse och vidare för att se vad som kan komma fram för spännande
information.

Vi kommer att använda i SVAR som är gratis att släktforska i.
Det finns många andra källor att ösa information ur men det talar vi om
under cirkelns gång.

Åter till cirkellistan

Anmäl dig till cirkel 68714 hos studiefrämjandet.