Säkerhetskopiering i MAC och iPhoneDatum: Torsdag 24/2
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din egen MAC eller iPhone.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67840

Beskrivning

Det är viktigt att spara det du har i datorn,
om något skulle hända med din dator.
Man kan säkerhetskopiera på lite olika sätt och utrustning.
Vi tittar på olika alternativ om olyckan är framme.

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67840 hos studiefrämjandet.