Pages


Datum: Torsdag 27/1
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din Mac
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67834

Beskrivning

Vi utforskar två bra gratisprogram i Applevärlden. Pages och Numbers,
som motsvaras av Words och Excel.
Gratisprogram som regelbundet uppdateras.

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67834 hos studiefrämjandet.