Ordning och reda i en Macdator


Datum: Tisdag 19 April
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din egen MAC.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 68550

Beskrivning

Vi tittar på hur man skapar ordning på sin Mac dator.
Skapar mappar och undermappar och en struktur där det
är lättare att hitta det man letar efter. Går igenom Finder

Åter till cirkellistan

Cirkel 68550 är nu öppen för anmälan