Ordning och reda i MAC


Datum: Torsdag 17/2
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din egen MAC.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67839

Beskrivning

Vi tittar på hur du kan ha ordning på din dator,
så att du hittar det du sparat, skapar mappar och filer,
hur du använder Finder och Dockan, mm

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67839 hos studiefrämjandet.