Ordbehandlaren WORDDatum: Tisdag 15/3
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Inga speciella
Ledare: Lars Palmer, Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 68356

Beskrivning

Tanken är att visa hur word är uppbyggd i ett enklare sätt
Ex. storlek och färg på bokstäver hur man flyttar om stycken
hur texten ser ut när man skriver ut sedan får deltagarna
komma med frågor och vi försöker visa och förklara.
För skall man gå igenom hela word så behövs säkert
flera dagar och vi tror att vår medlemmar bara vill lära sig
att skriva enklare dokument.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 68356