Numbers


Datum: 3/2 (Numbers)
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din Mac
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67836

Beskrivning

Vi utforskar två bra gratisprogram i Applevärlden. Pages och Numbers,
som motsvaras av Words och Excel.
Gratisprogram som regelbundet uppdateras.

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67836 hos studiefrämjandet.