Molnet


Datum: Torsdag 03/3.
En gång kostnad 100 Kr.
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din Mac
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson, Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67842

Beskrivning

Vi försöker förklara vad molnet är för något och
eftersom det finns flera olika moln,
har vi med Jan-Elve också.

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67842 hos studiefrämjandet.