Inställningar i iPhone


Datum: Torsdag 31/3
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Spegelsalen på Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din egen iPhone.
Ledare: Göran Säll, Hans Göransson
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67895

Beskrivning

Man använder ju inte sin iPhone bara att ringa med.
Det finns många bra andra funktioner, som kan vara smart att använda.
Almanackan, Kartor, Påminnelser, Kontakter, Music, mm Vi kollar detta.

Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67895 hos studiefrämjandet.