Android kameraDatum: Måndag 28/2
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din androidenhet
Ledare: Lars Palmer, Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67965

Beskrivning

Man kan fotografera med mobilen också.
Vi lär oss spara och lite redigering.

I övrigt era frågor vi försöker svara ned det vi kan.


Åter till cirkellistan

Anmälan cirkel 67965 hos studiefrämjandet.